Εφαρμογές Pellet σε Ξενοδοχεία PDF Εκτύπωση E-mail

Hotels

Σε μια ξενοδοχειακή μονάδα οι απαιτήσεις σε θέρμανση είναι πολύ μεγάλες κατά συνέπεια το κόστος θέρμανσης αυξάνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων να ψάχνουν κάποιο τρόπο μείωσης του. Οι εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης με μικρό αρχικό κόστος είναι λίγες αφού τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας συνήθως έχουν μεγάλο αρχικό κόστος.

Ιδανική λύση θέρμανσης για μεγάλους χώρους είναι η χρήση συστημάτων καύσης βιομάζας και πιο συγκεκριμένα καύσης pellets, αφού η χρήση του ξύλου ως καύσιμου υλικού δεν προτείνεται σε ξενοδοχεία λόγω του μεγάλου χρόνου ενασχόλησης που απαιτείται, αλλά και η χρήση του πυρήνα ελιάς δεν προτείνεται λόγω των εντονότατων οσμών που παρουσιάζονται αλλά και του δύσκολου καθαρισμού τους.

Για να τοποθετήσουμε ένα σύστημα καύσης βιομάζας μπορούμε να τροποποιήσουμε την υπάρχουσα εγκατάσταση καυστήρα – λέβητα πετρελαίου αλλάζοντας ένα παλαιό συστημα πετρελαίου με ένα καινούργιο ολοκληρωμένο σύστημα βιομάζας διατηρώντας την υδραυλική συνδεσμολογία του παλαιού συστήματος. Σε μεγάλες εγκαταστάσεις όμως το κόστος αποξήλωσης και απομάκρυνσης του λέβητα πετρελαίου είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και με μεγάλο κόστος άρα η πλέον συμφέρουσα δυνατότητα για μια ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι αυτή της αλλαγής μόνο του καυστήρα πετρελαίου διατηρώντας τον λέβητα πετρελαίου (όπου ο λέβητας μας το επιτρέπει), και τοποθετώντας έναν καυστήρα pellet. Με την αντικατάσταση μόνο του καυστήρα μειώνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμο το κόστος εγκατάστασης και με τη χρήση της βιομάζας μειώνουμε το κόστος λειτουργίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικονομία που επιφέρει ένα σύστημα καύσης pellet είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης,  και η εξοικονόμηση είναι της τάξεως του 40% - 50%.

Παραδείγματα από αντικαταστάσεις μόνο του καυστήρα σε λέβητες πετρελαίου:


Καυστήρας Pellet Καυστήρας Pellet

Περισσότερες πληροφορίες για τον καυστήρα pellet κάντε κλικ εδώ www.pelletBURNER.gr

 

 

VIDEO

 

PHOTO GALLERY

Καυστήρας pellet Pellas X σε λέβητα πετρελαίουΚαυστήρας pellet Pellas X σε λέβητα πετρελαίου ViessmanΚαυστήρας pellet Pellas X σε λέβητα πετρελαίουΚαυστήρας pellet Pellas X σε λέβητα πετρελαίου BuderusΕλεγκτής Pellas R.control και Αισθητήρας ΛάμδαΚαυστήρας pellet Pellas X σε λέβητα στερεών καυσίμωνΚαυστήρας pellet Pellas X σε λέβητα ξύλουΚαυστήρας pellet Pellas X σε λέβητα στερεών καυσίμωνΚαυστήρας pellet Pellas X σε φούρνο αρτοποιείαςΚαυστήρας pellet Pellas X σε φούρνο αρτοποιείαςΚαυστήρας pellet Pellas X σε φούρνο αρτοποιείαςΚαυστήρας pellet Pellas X σε φούρνο αρτοποιείαςΚαυστήρας pellet Pellas X σε φούρνο αρτοποιείαςΚαυστήρας pellet Pellas X σε ξηραντήριο καπνούΚαυστήρας pellet Pellas X σε ξηραντήριο καπνού